Tên ấn phẩm:
Quyền và thực hiện quyền của chủ thể trong quan hệ pháp luật ở kỷ nguyên số
Số chuyên đề:
Ngày xuất bản:
07/12/2023
Tác Giả:
Chưa cập nhật
Cơ quan ban hành:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Mô tả ngắn:
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu ấn phẩm 200 trang Quyền và thực hiện quyền của chủ thể trong quan hệ pháp luật ở kỷ nguyên số
Contents:
;
Đăng ký mua ấn phẩm
Mẫu này được sử dụng để đăng ký mua các ấn phẩm thuộc Tập tin tức của tạp chỉ dân chủ và pháp luật. Đề nghị Quý khách hàng điền đầy đủ nội dung trong mẫu đính kèm và gửi thư, thư điện tử hoặc fax đến địa chỉ sau: