Tên ấn phẩm:
Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử
Số chuyên đề:
Ngày xuất bản:
14/03/2023
Tác Giả:
Chưa cập nhật
Cơ quan ban hành:
Chưa cập nhật
Mô tả ngắn:
Ấn phẩm 200 trang "Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử" dự kiến sẽ được phát hành vào tháng 3 - 4/2023
Contents:
;
Đăng ký mua ấn phẩm
Mẫu này được sử dụng để đăng ký mua các ấn phẩm thuộc Tập tin tức của tạp chỉ dân chủ và pháp luật. Đề nghị Quý khách hàng điền đầy đủ nội dung trong mẫu đính kèm và gửi thư, thư điện tử hoặc fax đến địa chỉ sau: