Công điện của Thủ tướng về hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội

Công điện của Thủ tướng về hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có Công điện số 15/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.
Đọc nhiều
banner-2-1
Địa phương, ngành, doanh nghiệp
Địa phương, ngành
Doanh nghiệp